banner

年关资金安全公告2014-01-20 16:27:23

尊敬的欧飞网会员,您好! 因年关将至,诈骗案件高发,本月中旬20号左右缴费充值接口会有安全升级(不会影响用户体验),届时会有以下变化: 1、单笔交易限定为300元,单日限额2000元,超出则需要进行超级密码/短信/密保的校验,如无以上安全工具,则不能提交订单。 2、网点执行转款,设置下级额度,借款时,需进行超级密码/短信/密保的校验,如无以上安全工具,则不能提交订单。 此设置仅影响页面下单,一旦被盗号,可以把损失降到最低。请客户尽快启用安全策略。 如有疑问,可咨询我司商务人员或拨打400-111-7666。

                                                                                                                                                                                                                                    江苏小旗欧飞科技有限公司

                                                                                                                                                                                                                                               2014年1月20日

在线咨询